Tuesday, May 12, 2009

Beriman, Berilmu dan Beramal

Ada tiga kaidah asasi (pokok) yang menjadi tonggak atas kehidupan seorang muslim dan pemahamannya dalam kehidupan ini, dimana ketiganya harus dimiliki agar dapat mampu mengemban amanah yang mulia seperti yang diperintahkan Allah SWT, yaitu: Iman, Ilmu dan Amal. Semua itu tidak lain untuk umat ini dapat menjaga ukhuwah islamiahnya (tali persaudaraan antar sesama saudara kita dalam islam).

Iman kepada Allah, bertaqwa kepada-Nya, adanya perasaan dipantau oleh-Nya pada setiap detik kehidupan, dan ukhuwah karena Allah, adalah yang membuat suatu jamaah muslimah memiliki pondasi kehidupan yang kuat dan kokoh. Mampu menunaikan perannya yang besar dalam mensejahterakan kehidupan umat manusia, dan berperan dalam menganjurkan kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, serta menegakkan kehidupan atas dasar kebaikan dan membersihkannya dari segala kemungkaran.

Majelis taqlim "Pengajian Mingguan Syiar Montreal" berkumpul bersama dengan acara halaqah: tilawah, da'wah dan silahturahmi.Ustadz Rifai Hasan membimbing remaja, Ustadz Ruslan mengajarkan lagu dalam bertilawah dan membimbing pengajian anak-anak, sedang Ustadz Ali Munhanif yang membimbing bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mengkaji tafsir Al Qur'an.